Design Brief P.S. 0

 Název:

Název projektu (Prčické sympozium) je P.S. s připojenou číslicí. Pro letošek je to P.S. 0 což znamená „nultý ročník Prčického sympozia“. Další ročníky budou číslované P.S. 2 , P.S. 3 atd., aby název nekolidoval s muzeem MoMa P.S. 1 v New Yorku. Název P.S. lze chápat jako odkaz, vzkaz či dodatek a zároveň v sobě nese i název místa a akce, i když není vyloučeno, že v budoucnu se sympozium pod tímto názvem přesune na jiné místo.

Popis projektu:

 

Zámek v Prčici se letos v červnu přivítá nově vznikající sympozium současného umění s důrazem na umění výtvarné. V dalších ročnících bude sympózium rozšiřováno i o další umělecké obory navazující na výtvarné umění, jako je např. divadlo. Sympozium nabídne možnost vybraným umělcům vzájemně poznat různé přístupy k tvorbě. Zároveň bude příležitostí pro širší veřejnost nahlédnout do procesu vzniku uměleckých děl, zúčastnit se doprovodných akcí či navštívit navazující výstavu. Sympozium má za cíl navázat na bohatou tradici setkávání intelektuálů a umělců z různých oborů. V rámci sympozia rovněž vzniká sbírka děl současného umění participujících umělců.

Sympozium vzniká za podpory a pod záštitou Nadace The Pudil Family Foundation s vizí stát se každoroční platformou pro mezigenerační i mezioborové setkání umělců a přiblížení současného umění i těm, kteří k němu doposud cestu nenašli.

Letošní nultý ročník symposia pod názvem P.S. 0 nastartují zakládající umělci Václav Bláha, Stanislav Diviš, Jan Pištěk, Aldin Popajaldřich Tichý, Petr Veselý  ve spolupráci s kurátorem Richardem Drurym. V ateliérech zřízených na zámku budou tito umělci od 20. do 25. června 2016 pracovat. Návštěvníci se ve čtvrtek 23. června budou moci seznámit s umělci a jejich tvorbou prostřednictvím besedy, kde proběhne prezentace jejich tvorby, a následně bude možné navštívit jejich dočasné ateliéry. Sympozium bude zakončeno 26. června kulturním odpolednem s výtvarným programem pro děti a vernisáží obrazů vzniklých v průběhu sympozia. Výstava děl ze sympozia bude přístupná veřejnosti do 3. srpna 2016.

Čím je tento projekt unikátní:

Setkání umělců, kteří mají rozdílný přístup k tvorbě a střetávají se na tomto sympoziu. V budoucnu také střetávání umělců různých generací a oborů. Kombinace kvalitních autorů spolu s renomovaným kurátorem, podpora současných umělců ze strany Nadace.

Ve zkratce tedy: rozdílnost – generační, tím pádem rozdílnost uměleckých přístupů, tj. i rozdílnost publika + střetávání této rozdílnosti.

Spektrum různých názorů na jednom místě a vzájemné obohacování.

Cílová skupina:

Umělci z ČR i zahraničí, místní lidé, kraj, turisté, v budoucnu je možná i repríza v Kunsthalle Praha, studenti umění.

Širší publikum – Zainteresovaná veřejnost (zástupci institucí, teoretici umění, sběratelé a příznivci umění ze široké veřejnosti)

 

Od jakého podobného projektu bychom se měli odlišit

Sympozium Mikulov – Sympozium s 22 letitou tradicí, na jehož 21. ročníku se skupina zakládajících umělců sešla.

Barevné preference:

Nejsou žádné

 

Co poptáváme

 • Návrh loga P.S. s možností každoročního přidání čísla ročníků (0, 2, 3, …)
 • Po schválení návrhu: Logo, písmo a celková barevnost projektu
 • Následně:
  1. Letošní ročník: pozvánka (anglická verze), banner na zámek, leták, plakát, úvodní panel na výstavu, katalog
  2. Další ročníky: jako nultý ročník + další rozšíření

Použití designu:

Logo – tiskoviny, web, sociální sítě, katalog, plakáty, bannery, popisky obrazů, certifikát, stěna s logem – rastr, negativ – jako vodotisk na fotky

Formát:

 • Logo
 1. Vysoké i nízké rozlišení
 2. V křivkách, .jpg, .pdf
 3. Černobíle + negativ
 • Písmo a barevnost – stačí uvést názvy písem a číslo barev s ukázkou. (zvolit běžně dostupný font, aby nebylo třeba font kupovat)

 

Deadline:

První skica –  do pondělí 30. 5.

Hotové logo – do st 1. 6.