Série 3 dokumentů o příbězích psychotických pacientů – klientů Sdružení Práh. Psychotická onemocnění mohou potkat každého ačkoliv je těmto chorobám věnována jen minimální pozornost ať už v oblasti prevence tak na poli budování služeb pro pacienty s touto diagnózou i přes to, že právě tyto služby mohou průběh nemoci zmírnit, ba přímo zastavit její hlubší rozvíjení. Tyto dokumenty mají divákům přiblížit, jak snadné je ocitnout se bez pomoci a ukázat cestu, jak je možné následky onemocnění zmírnit, či se dokonce navrátit se do běžného života.