Vizuální identita

Návrh vizuální identity pro OSVČ není zbytečným přepychem, ale poměrně cennou výhodou na poli jinak vcelku vyrovnaných sil. Velké kanceláře spolknou rozsáhlé projekty, na které běžný živnostník nevystačí se svými kapacitami, aby dokončil zakázku v reálně únosném termínu.

Cílovou skupinou jsou tak drobní soukromí  investoři, mladé rodiny a hlavní snahou živnostníka pohybujícího se na poli pozemního stavitelství, je být vidět, být zapamatovatelný a být konkurence schopný velkým projekčními kancelářím v tomto segmentu klientely. Pokud se rozhodne živnostník vložit do hry více než jen konkurování cenou, je dobré, aby tedy dokázal poskytnout kvalitní služby, ale v neposlední řadě i kvalitní výstup na vyšší úrovni než je běžný standard.

Každý máme vždy dobrý pocit, pokud zadáváme svou poptávku dodavateli, který nám imponuje i estetikou své prezentace, dobrou komunikací a férovým přístupem. Vhodná vizuální identita je tak jedním z pozitivních aspektů pro oslovení a získání nové klientely.