Grafický design

Funkcí grafického designu je zhmotnění informace do grafické  podoby tak, aby nejlépe a esteticky sloužila svému účelu. Pokud máte se svými informacemi tento záměr, jste zde správně.

Nejčastější potřebou této služby je reklama či tvorba vizuální identity, značky, obalový design, knižní a jiné tiskové práce, zkrátka vše, co je nosným médiem informace nebo grafiky.

Každé nestandardní zadání je pro nás vítanou výzvou a zejména pro tyto účely jsou zde k dispozici naše služby.